Sitas - Scandinavian Instant Trees A/S > SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

 

Handselbetingelser

Salg af træer og buske

• Tilbud er uforbindende, indtil skriftlig accept af tilbud eller ordrebekræftelse foreligger.

• Ordrer optages med forbehold for vellykket kultur og force majeure.

• Reklamationer kan tages til følge på modtagelsesdagen ved at sende en mail til trees@sitas.dk
   med beskrivelse og fotos. Reklamationer tages ikke til følge hvis det drejer sig om træets/buskens
   udseende. Kunden opfordres til selv at udvælge træet/busken i planteskolen. Hvis dette ikke er muligt
   udvælger SITAS træet/busken efter bedste overbevisning udfra kundens instrukser - fotos kan evt.
  
tilsendes.

   Ifølge købelovens regler har kunden i forbrugerkøb 24 måneders reklamationsret. Fristen regnes fra det
   tidspunkt, hvor kunden får varen i hænde. Kunden er forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse af
   varen, så snart kunden har fået varen i hænde. Såfremt kunden ved sin undersøgelse konstaterer
  
mangler ved det leverede, skal kunden – for ikke senere at fortabe retten til at gøre manglerne
   gældende,
notere dette på chaufførens fragtseddel, lige som kunden omgående skal orientere SITAS
   herom.
   Studsede blade, pletter på blade eller knækkede småkviste kan forekomme, og kunden er ikke berettiget
  
til reklamation i den anledning. Desuden kan der heller ikke reklameres over manglende frugtsætning,
   blomstring eller høstfarve.   

   Reklamationer skal tilstilles SITAS straks efter, at kunden har konstateret en mangel, som denne ønsker
   at gøre gældende over for SITAS. Undlader kunden at give en sådan meddelelse, fortaber kunden uanset
   bestemmelserne i § 7.1 retten til at gøre manglen gældende.

   En hvilken som helst reklamationsret forudsætter, at kunden til fulde har fulgt SITAS plantetips, se her.  
   En evt. returnering af planter skal finde sted til adressen: SITAS, Skovvej 56, 2750 Ballerup.

   Ved en hvilken som helst reklamation, bedes ordrenummeret/ fakturanummeret oplyst.

Betaling beregnes netto kontant. Der ydes normalt 8 dages rentefri kredit. 
  Ved for sen indbetaling tilsendes en rykkerskrivelse. Ved efterfølgende rykkerskrivelser
  pålægges et rykkergebyr på kr. 150,- samt 1,5% i rente pr. påbegyndt måned. Første, anden og
  tredie rykkerskrivelse tilsendes hver 8. dag inden den videregår til incasso.

• Der kan gives 3 års vækstgaranti hvis SITAS planter træet, se mere under vækstgaranti.

• Der ydes ikke garanti for vækst hvis kunden selv eller kundens gartner selv planter træet, idet
   håndtering, plantning, vanding, vedligeholdelse og vækstforhold har afgørende indflydelse.

• Ret til prisændringer forbeholdes.

• Købere gøres opmærksom på, at de gennem deres bestillinger erklærer sig indforstået med
   ovennævnte handelsbetingelser.


Salg af redskaber og udstyr fra webshoppen

• Se salgsbetingelserne i webshoppen.

 
                                                          SITAS        CVR 50751015        Skovvej 56        2750 Ballerup        Tlf. 44 65 05 65          trees@sitas.dk