SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

 

 

 

Handelsbetingelser

Salg af træer og buske.

• Tilbud er uforbindende, indtil skriftlig accept af tilbud eller ordrebekræftelse foreligger.

• Ordrer optages med forbehold for vellykket kultur og force majeure.

• Reklamationer kan tages til følge på modtagelsesdagen ved at sende en mail til trees@sitas.dk med beskrivelse og fotos. Reklamationer tages ikke til følge hvis det drejer sig om træets/buskens udseende. Kunden opfordres til selv at udvælge træet / busken i planteskolen. Hvis dette ikke er muligt udvælger SITAS træet/busken efter bedste overbevisning udfra kundens instrukser - fotos kan evt. tilsendes.

Ifølge købelovens regler har kunden i forbrugerkøb 24 måneders reklamationsret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kunden får varen i hænde.

Kunden er forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse af varen, så snart kunden har fået varen i hænde. Såfremt kunden ved sin undersøgelse konstaterer
mangler ved det leverede, skal kunden – for ikke senere at fortabe retten til at gøre manglerne gældende, notere dette på chaufførens fragtseddel, lige som kunden omgående skal orientere SITAS herom.

Studsede blade, pletter på blade eller knækkede småkviste kan forekomme, og kunden er ikke berettiget
til reklamation i den anledning. Desuden kan der heller ikke reklameres over manglende frugtsætning, blomstring eller høstfarve.   

Reklamationer skal tilstilles SITAS straks efter, at kunden har konstateret en mangel, som denne ønsker at gøre gældende over for SITAS. Undlader kunden at give en sådan meddelelse, fortaber kunden uanset bestemmelserne i § 7.1 retten til at gøre manglen gældende.

En hvilken som helst reklamationsret forudsætter, at kunden til fulde har fulgt SITAS plantetips, se her. En evt. returnering af planter skal finde sted til adressen: SITAS, Skovvej 56, 2750 Ballerup.

Ved en hvilken som helst reklamation, bedes ordrenummeret/ fakturanummeret oplyst.

Betaling beregnes netto kontant ved ordregivelse. Der ydes normalt 8 dages rentefri kredit ved total entreprise. Ved for sen indbetaling tilsendes en rykkerskrivelse. Ved efterfølgende rykkerskrivelser pålægges et rykkergebyr på kr. 150,- samt 1,5% i rente pr. påbegyndt måned. Første og anden rykkerskrivelse tilsendes hver 8. dag inden den videregår til incasso.

• Der kan gives 3 års vækstgaranti hvis SITAS planter træet, se mere under vækstgaranti.

• Der ydes ikke garanti for vækst hvis kunden selv eller kundens gartner selv planter træet, idet håndtering, plantning, vanding, vedligeholdelse og vækstforhold har afgørende indflydelse.

• Ret til prisændringer forbeholdes.

• Købere gøres opmærksom på, at de gennem deres bestillinger erklærer sig indforstået med ovennævnte handelsbetingelser.ARS beskæreredskaber og øvrige artikler. 
 

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra SITAS. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.
 
Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra SITAS anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Danske Fragtmænd, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og SITAS.
Dette betyder, at varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Du vil i så fald få besked om hvornår du kan forvente at modtage de bestilte varer.
 
Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt i vor webshop overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.
Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.
 

Reklamation
I henhold til købeloven er der 24 måneders obligatorisk reklamationsret. Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra SITAS skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til SITAS. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, SITAS har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for SITAS.

Fortrydelsesret
SITAS yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse. Såfremt fortrydelsesfristen overholdes, vil du få tilbagebetalt et beløb svarende til varens købspris samt leveringsomkostninger. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.
 
Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til:
trees@sitas.dk.
 
Pris og betaling
For private kunder skal der betales forud for levering med dankort eller mobilpay. Forhandlere har andre betalingsbetingelser. 
Alle priser på artikler er som udgangspunkt inkl. moms, men ekskl. porto/fragt.


 

 
                                          SITAS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk