SITAS TRÆPLANTESKOLE

Plant selv

Det rigtige plantehul.

 1. Inden plantehullet graves, er det en god idé at stille træet oven på jorden, for at sikre sig at det er den rette placering.
 2. Markér plantestedet ved at hakke med spaden omkring rodklumpen. Græs skal fjernes helt,- det kan ikke genbruges her.
 3. Grav et plantehul dobbelt så bredt som træets rodklump og lige så dybt som rodklumpen er høj. Løsn jorden i hullets bund.
 4. Jorden skal være god muldjord. Hvis jorden er hård at grave i, skal der jordforbedres, læs mere....

 

 

Plantning.

 1. Tril træet ned i plantehullet. 
 2. Placer træet midt i hullet så toppen af rodklumpen er i niveau med jordoverfladen. 
 3. Fyld den gode jord omkring rodklumpen og træd godt til.

 

 

Støtte.

 1. Bank pæle i jorden (hvis det er nødvendigt) uden for rodklumpen og ca. 75 cm ned så de står fast.
 2. Sele vikles omkring stammen og bankes i pæl med papsøm.
 3. Plantestedet skal holdes fri for ukrudt og anden beplantning de første 3 år efter plantningen.
 4. Priser på opbindingsmaterialer.

 


 

Opfølgning.

 1. Af det overskydende jord udformes en lille jordvold 
  omkring plantestedet, som bruges til at vande i, læs mere om vanding... 
 2. Plantestedet skal holdes fri for ukrudt og anden 
  beplantning de første 3 år efter plantningen.
 3. Træet skal gødes i april og juni anden vækstsæson efter omplantningen.
 4. Tredie år efter omplantningen skal pæle og sele fjernes.

Ring til SITAS hvis der er tvivls spørgsmål og husk, at træet det første år efter omplantningen, har den største udvikling under jorden. Dvs at træet koncentrerer sig om, at udvikle sine rødder og sparer derved på energien i de synlige dele over jorden. Blomster, blade, frugt m.m. er reduceret og vil først blive normaliseret efter et par år.
    

SITAS giver gerne tilbud på plantning med 3 års vækstgaranti, læs mere...

 •  

   

   


 •  
                                            SITAS ApS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk