SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

 

 

Vanding

Alle nyplantede træer skal vandes den førstkommende sommer efter plantningen fra 15 april til 15 oktober.  Dette gælder for alle nyplantede træer også dem som blev plantet i efteråret.

Ved en normal dansk sommer fyldes vandingsvolden op med vand 1 gang om ugen. Vandmængden er afhængig af træstørrelsen men generelt skal træer med en stammeomkreds mellem 10-18 cm. have 20 l. vand, træer mellem 18-25 cm have 30 l. vand, træer mellem 25-40 cm. have 40 l. vand osv.

Stedsegrønne træer skal desuden vandes 1 gang om måneden den førstkommende vinter.

I samme periode året efter (2. sommer) skal træerne vandes 8-10 gange. Desuden skal der gødes i april og juni med NPK gødning eller lign.

Bemærk at ekstreme vejrforhold har betydning på vandmængden. Hvis der er tørke, skal der vandes ekstra og ved skybrud vandes ikke. Desuden har jordens beskaffenhed også betydning. Hvis den er sandet, skal der vandes ekstra og hvis den er leret, skal der vandes mindre. 

Vi anbefaler ikke at bruge drypslange, rør eller lign. Vand med vandslange direkte eller i en vandingspose, se vandingspose.

Hvis SITAS planter træet medfølger en vandings- og vedligeholdelsesplan for træet i etableringsfasen.


 
                                          SITAS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk