SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

 

 

Se træplantning

Plantning af 5 Avnbøg i størrelsen 40-45 cm i stammeomkreds. Træerne er depottræer som er blevet specialdyrket til sommerplantning. Træerne skal afskærme mod nabohus.

 

Det ene træ efter det andet hejses ind i haven.
Træ placeres i plantehul,- skal dække for indkik.

 

Træ placeres i nyplantet allé.

 

 

Træ transporteres til plantested.

 

4 ud af 5 træer er plantet.
 
                                          SITAS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk