SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

 

 

Kvalitetstræer

Kvalitetstræer er træer som er blevet omplantet hvert 4. år og derved har udviklet velforgrenede rodsystemer i faste rodklumper. Når vi omplanter vores træer, beskæres rødderne tilbage til en fast omkreds omkring stammen og fra disse punkter udvikles mange små nye rødder.

Fire år senere beskæres disse rødder så tilbage ca 15 cm længere ude og sådan fortsætter vi indtil træerne er store nok til salg. SITAS' træer er blevet omplantet fra 3-8 gange afhængig af alder.  


                      

Når træer har velforgrenede rodsystemer med mange 'sugerødder', er det den bedste forudsætning for at træet kommer godt i gang efter flytningen. Det er dog vigtigt at træet transporteres, plantes og passes korrekt efter flytningen, se mere under
træplantning....  


 
                                          SITAS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk