SITAS TRÆPLANTESKOLE

Kvalitetstræer

Kvalitetstræer er træer som er blevet omplantet hvert 4. år og derved har udviklet velforgrenede rodsystemer i faste rodklumper. Når vi omplanter vores træer, beskæres rødderne tilbage til en fast omkreds omkring stammen og fra disse punkter udvikles mange små nye rødder.

Fire år senere beskæres disse rødder så tilbage ca 15 cm længere ude og sådan fortsætter vi indtil træerne er store nok til salg. SITAS' træer er blevet omplantet fra 3-8 gange afhængig af alder.  


                      

Når træer har velforgrenede rodsystemer med mange 'sugerødder', er det den bedste forudsætning for at træet kommer godt i gang efter flytningen. Det er dog vigtigt at træet transporteres, plantes og passes korrekt efter flytningen, se mere under
træplantning....  

Træerne i SITAS planteskole er ikke sprøjtet. Vi sprøjter ikke, fordi vi synes at det er vigtigt at træerne ser ud som de vil gøre naturligt,- i samhørighed med insekter, svampe og dyr.  

2-3 gange om året bliver alle SITAS træer kontrolleret af Ministeriet for Landbrug som gennemgår dem for for alvorlige skadegørere. Se den seneste rapport: juni 2024.


 
                                          SITAS ApS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk