SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

 

 

Kvalitetstræer

Kvalitetstræer er træer som er blevet omplantet hvert 4. år og derved har udviklet velforgrenede rodsystemer i faste rodklumper. Når vi omplanter vores træer, beskæres rødderne tilbage til en fast omkreds omkring stammen og fra disse punkter udvikles mange små nye rødder.

Fire år senere beskæres disse rødder så tilbage ca 15 cm længere ude og sådan fortsætter vi indtil træerne er store nok til salg. SITAS' træer er blevet omplantet fra 3-8 gange afhængig af alder.  


                      

Når træer har velforgrenede rodsystemer med mange 'sugerødder', er det den bedste forudsætning for at træet kommer godt i gang efter flytningen. Det er dog vigtigt at træet transporteres, plantes og passes korrekt efter flytningen, se mere under
træplantning....  

Træerne i SITAS planteskole er generelt ikke sprøjtet. Vi sprøjter helst ikke, fordi vi synes at det er vigtigt at træerne ser ud som de vil gøre naturligt,- i samhørighed med insekter, svampe og dyr.  

2 gange om året bliver alle SITAS træer kontrolleret af Plantedirektoratet som gennemgår dem for sygdomme og skadedyr. Træer som er syge fældes og træer som er insektplaget, kommer i karantæne og behandles.

Plantesundhedskontrol fra NaturErhvervstyrelsen kommer uanmeldt 2-3 gange om året, for at gennemgå vores træer og buske, se de seneste rapporter: Juni 2020, september 2020


 
                                          SITAS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk