SITAS TRÆPLANTESKOLE

Garanti når SITAS planter

• Garantien betyder, at kunden kan få erstattet den købte plante, hvis den dør indenfor 3 år fra plantedato. Garantien kan tilkøbes, når plantningen udføres af SITAS’ gartnere. Garantien aftales individuelt afhængigt af den enkelte opgave. Vækstforhold, lokation og de klimatiske forhold har betydning og SITAS forbeholder sig ret til ikke at tilbyde garantien. Tilkøb af garantien skal fremgå af tilbud. Garantien omfatter 1 stk. genplantning pr. død plante indenfor garantiperioden. Planten erstattes til den størrelse, den blev købt. Hvis udsolgt, plantes en anden art eller plantens beløb returneres. 

• Undtaget for garanti er skader, der er opstået som følge af force majeure såsom hærværk, oversvømmelse, stormskader eller anden uforudselig hændelse - fysisk eller kemisk, herunder salt eller sprøjte-skader - der ikke har med plantens naturlige vokseevne at gøre. Desuden dækker garantien ikke: 1) hvis SITAS’ vandings & pasningsanvisning ikke bliver fulgt, 2) svampe- eller skadedyrsangreb, 3) manglende blomstring, duft, frugtsætning eller høstfarve, tilvækst m.v., 4) hvis planten flyttes eller får ændret vækstvilkårene, 5) hvis adgangsforhold ændres i en grad, som umuliggør genplantning, 6) hvis plantebedet ikke holdes fri for beplantning, ukrudt og især græs, 7) hvis planten er helt død ved første reklamation. Se mere herom i næste punkt.

• Reklamationer inden for garantiperioden tages til følge ved at sende en mail til trees@sitas.dk med fakturanummer,  beskrivelse og fotos af hele planten og de berørte områder på planten. Reklamationen skal  stiles til SITAS straks efter, kunden har konstateret en mistrivsel. På den måde har SITAS mulighed for at komme med forslag til vækstforbedringer og evt. redde planten. Vi forbeholder os ret til at undersøge  planten samt afvente bedring inden for garantiperioden. 

• Ved fraflytning opretholdes garantien hvis ny ejer fremviser faktura + har fulgt vores vandings- og pasningsvejledning. Det er en betingelse at planterne desuden bliver vandet og passet i overgangsperioden fra fraflytning til indflytning. 

• Det tager typisk 2-3 år, før planten har etableret sig. Dvs. at planten lægger al sin energi i udvikling af rødder hvorved den får færre og mindre blade, blomster og frugter, og planten springer senere ud de første par år efter plantningen. Nåletræer vil tabe de inderste og dermed ældste nåle. Desuden bør man også vide, at planten vil komme til at arte sig efter de klimatiske forhold, den står under. Hvis planten f.eks. står vindudsat eller skyggefuldt, vil kronen måske visne tilbage på den udsatte side og udvikle sig mere på den anden side. Disse naturlige forhold kan der ikke reklameres over. 
 
• Hvis kunden ønsker at plante selv, er der ikke garanti. Vi henviser til vores handelsbetingelser vedr. reklamation, se her. Vi anbefaler kunden at følge disse plantetips,- se her. 
                                          SITAS ApS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk