SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

 

 

Plantning

   

Når SITAS planter kan vi give 3 års garanti. Dette kan lade sig gøre fordi vi sælger vores egne træer og fordi vi ved hvordan træerne er blevet dyrket, opgravet, opbevaret, transporteret og plantet hos kunden. 
Vores erfarne gartnere udfører træplantningen og tilfører den fornødne jordforbedring hvis nødvendigt. På den måde sikrer vi os, at træerne får den bedste start i de nye omgivelser. Efterfølgende skal kunden sørge for at følge vores vandings- og gødningsplan, som tilsendes umiddelbart efter plantningen. Det er altafgørende, at træerne vandes og vedligeholdes de første par år efter omplantningen. Hvis planen ikke følges, dækker garantien ikke.
Læs mere om vanding....

Hvis kunden selv ønsker at plante kan det anbefales at se følgende side.... 

 

 

Tilbud på plantning med garanti.
SITAS giver gerne et uforpligtende tilbud på plantning med garanti.
Ud fra kundens beskrivelse af plantested herunder lokalitet, tilkørselsforhold, jordforhold m.v. kan vi lave et tilbud med det samme, hvis det gælder træer i en håndterbar størrelse.
Hvis træerne er så store at de kun kan transporteres maskinelt skal plantestedet beses og tilbud tilsendes efterfølgende. 

Se et par træplantninger her.


 


 

Garanti i 3 år.

SITAS kan yde garanti når transport, håndtering og plantning udføres sikkert og professionelt af SITAS gartnere. Garantien aftales individuelt afhængigt af den enkelte opgave og de klimatiske forhold.
Garantien dækker udskiftning af træer/buske, som er døde eller betydeligt svækket pga fejl ved selve planten, eller måden den er håndteret på af SITAS. Træet/busken erstattes til den størrelse det blev købt, så længe lager haves. Hvis udsolgt, plantes en anden art eller plantens beløb returneres. 
Undtaget for garanti er skader, der er opstået som følge af force majeure såsom hærværk, oversvømmelse, storm eller anden uforudselig hændelse - fysisk eller kemisk, herunder salt eller sprøjteskader - der ikke har med træets naturlige vokseevne at gøre. Desuden dækker garantien ikke: 1: tørkeskader,- træet/busken skal vandes efter vore anvisninger hvis garantien skal opretholdes. 2: svampe- eller skadedyrsangreb, som er påført træet/busken i dets nye omgivelser. 3: manglende blomstring eller frugtsætning. 4: hvis træet/busken graves op eller flyttes efter plantningen. 5: hvis adgangsforhold ændres i en grad som umuliggør genplantning. Vi forbeholder os ret til at undersøge årsagen til, at træet/busken eventuelt skal udskiftes i garantiperioden. 
Plantearbejdet bliver udført på den mest skånsomme måde men der kan være risiko for, at enkelte kviste kan blive beskadiget. Som følge af omplantningen vil træer/buske lægge deres energi i udvikling af rødder. Derfor får løvplanter mindre løvmængde, mindre tilvækst og springer senere ud de første år efter omplantningen. Nåletræer vil tabe de inderste og dermed ældste nåle. Dette er en naturlig reaktion.  

Vi anbefaler at kunden er hjemme på plantedagen så træet/busken plantes efter kundens anvisninger og at evt. reklamationer kan tages til følge.  

OBS!
Der ydes ikke garanti hvis kunden selv planter da håndtering og planteforhold har afgørende betydning. Vi anbefaler kunden at benytte følgende plantevejledning,
se mere......  

 


 
                                          SITAS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk