SITAS TRÆPLANTESKOLE

Garantibetingelser når SITAS planter

• Garantien betyder, at køber kan få erstattet den købte plante, hvis den dør indenfor 3 år fra plantedato. Garantien kan tilkøbes, når plantningen udføres af SITAS’ professionelle gartnere. Garantien aftales individuelt afhængigt af den enkelte opgave. Vækstforhold, lokation og de klimatiske forhold har betydning og SITAS forbeholder sig ret til ikke at tilbyde garantien. Tilkøb af garantien skal fremgå af tilbud. Garantien omfatter 1 stk. genplantning pr. død plante indenfor garantiperioden. Planten erstattes til den størrelse, den blev købt. Hvis udsolgt, plantes en anden art eller plantens beløb returneres. Herefter ophører garantien.

• Undtaget for garanti er skader, der er opstået som følge af force majeure såsom hærværk, oversvømmelse, stormskader eller anden uforudselig hændelse - fysisk eller kemisk, herunder salt eller sprøjte-skader - der ikke har med plantens naturlige vokseevne at gøre. Desuden dækker garantien ikke: 1) hvis SITAS’ vandings & pasningsanvisning ikke bliver fulgt, 2) svampe- eller skadedyrsangreb, 3) manglende blomstring, duft, frugtsætning eller høstfarve, tilvækst m.v., 4) hvis planten flyttes eller får ændret vækstvilkårene, 5) hvis adgangsforhold ændres i en grad, som umuliggør genplantning, 6) hvis plantebedet ikke holdes fri for beplantning, ukrudt og især græs, 7) hvis planten er helt død ved første reklamation. Se mere herom i næste punkt.

• Reklamationer inden for garantiperioden tages til følge ved at sende en mail til trees@sitas.dk med fakturanummer,  beskrivelse og fotos af hele planten og de berørte områder på planten. Reklamationen skal  stiles til SITAS, straks efter køber har konstateret en mistrivsel. På den måde har SITAS mulighed for at komme med forslag til vækstforbedringer og evt. redde planten. Vi forbeholder os ret til at undersøge  planten samt afvente bedring inden for garantiperioden. 

• Ved fraflytning opretholdes garantien hvis ny ejer fremviser faktura + har fulgt vores vandings- og pasningsvejledning. Det er en betingelse at planten vandes og passes i overgangsperioden fra fraflytning til indflytning. 

• Køber er informeret om at det typisk tager 2-3 år, før planten har etableret sig. Dvs. at planten lægger al sin energi i udvikling af rødder hvorved den får færre og mindre blade, blomster og frugter, og planten springer senere ud de første par år efter plantningen. Desuden kan planten afstøde grene og se mere åben ud i etableringsfasen. Stedsegrønne planter taber altid de inderste og dermed ældste nåle/blade. Køber er derudover informeret om, at planten vil udvikle og arte sig efter de nye vækstforhold, som planten står under f.eks. hvis planten står vindudsat eller skyggefuldt, kan planten ændre facon. Disse naturlige forhold kan der ikke reklameres over.

• SITAS er medlem af Danske Anlægsgartnere, som er anlægsgartnernes brancheforening. For køber betyder det, at SITAS er medlem af en garantifond og et ankenævn hvad angår selve plantearbejdet. Yderligere stiller brancheforeningen krav til medlemmerne om at udføre plantearbejdet efter fagets normer om kvalitetsarbejde og grundigt håndværk. Læs mere herom på www.dag.dk. 

• Se øvrige handelsbetingelser,- se her.
 
• Køber skal vande og passe planterne efter følgende anvisning,- se her.
 
• Køber gøres opmærksom på at de gennem deres bestillinger, erklærer sig indforstået med ovennævnte betingelser. 

 

 
                                          SITAS ApS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk