SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

 

 

 

Links

Matas Miljøfond
Matas Miljøfond giver økonomisk støtte til buske og træer på områder, hvor børn leger.

Fonden for Træer og Miljø.
Fondens formål er ved oplysning, forskning m.v. at støtte bestræbelser på, at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk og æstetisk henseende.

Plant Et Træ
Plant et Træ arbejder for at øge kendskabet til træerne og skabe større forståelse for træernes vilkår og vækst. Desuden forsøger Plant et Træ at påvirke mennesker til at plante træer i det danske landskab.

Hegnsloven
Her kan du finde oplysninger om, hvordan naboproblemer om hegn håndteres, så du undgår alvorlige konflikter med din nabo. Oplysningerne kan anvendes både af offentlige myndigheder og private grundejere.

DAG
Find medlemmer af Danske Anlægsgartnere. Medlemmer af Danske Anlægsgartnere er som de eneste i den grønne sektor omfattet af en garantiordning.

 
                                          SITAS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk