SITAS TRÆPLANTESKOLE

Vandings- & pasningsvejledning.

 

Vanding:

I første vækstsæson fra d. 15. april til d. 15. oktober vandes én gang om ugen. I samme periode året efter vandes hver anden uge. Hvis der tredje år efter plantningen kommer tørke, skal der også vandes den sæson. Stedsegrønne planter vandes én gang om måneden den førstkommende vinter efter plantningen.

Vandingsmængde/stk. Stammeomkreds målt i 1 m højde.

 Hæk 1½-2 m høj / busk 1-1½ m høj:    10-15 l pr. vanding. 
 Træ med stammeomkreds fra 12-16 cm / busk 1½-2½ m høj: 20-25 l pr. vanding.
 Træ med stammeomkreds fra 16-20 cm / busk 2½-3½ m høj: 30-35 l pr. vanding.
 Træ med stammeomkreds fra 20-30 cm / busk 3½-4½ m høj:   40-45 l pr. vanding.
 Træ med stammeomkreds fra 30-40 cm:  50-60 l pr. vanding.
 Træ med stammeomkreds fra 40-50 cm:  60-70 l pr. vanding
 Træ med stammeomkreds fra 50-60 cm:   70-80 l pr. vanding.
 Træ med stammeomkreds fra 60-70 cm:  80-90 l pr. vanding.
 Træ med stammeomkreds fra 70-80 cm:  90-100 l pr. vanding.

 

Udover at rødder har brug for vand, så har rødder også brug for ilt. Derfor er det vigtigt, at luftporrer i jorden ikke er vandmættet hele tiden, hvilket betyder at jorden skal tørre ud mellem vandinger. Ovenstående anvisning er derfor generel og skal justeres efter nedbør. Desuden har plantestedets placering ift. sol/skygge, vind/læ, sandjord/lerjord også betydning for interval og vandmængden. Brug evt. en regnmåler som hjælp eller grav i jorden for at fornem fugtigheden.


Gødning: I april og juni anden vækstsæson efter plantningen gødes med NPK tør gødningsgranulat med høj kvælstof procent og lavt klor indhold. Brug en til to dl. pr. plante afhængig af størrelse– (ved hækplanter/ småbuske dog mindre). Drys gødningen jævnt ud over hele rodzonen og ram ikke blade/nåle. Rhododendron gødes med surbundsgødning, se mængde & interval på posen.

Pasning: De første 3 år efter plantningen holdes det nygravede område omkring plantestedet fri for ukrudt og især græs. Hvis der ved plantningen blev opsat opbindingspæle skal de fjernes, når planten står fast, senest 3 år efter plantning. Det samme er gældende ved wirebardun opbinding. Juster opbindingen løbende, så de sidder stramt dog uden at skade stammen. Planten skal ikke beskæres de første 3 år efter plantningen – det er vigtigt at planten koncentrerer sig om at udvikle rødder og ikke får beskæringssår. Døde kviste er en undtagelse. Efterfølgende beskæres i sensommeren, hvis nødvendigt. En god regel er kun at klippe, ikke save. Hvis du saver kan beskæringssåret blive for voldsomt. For at mindske angreb af skadedyr er det en god idé ikke at lade træet stå alene i en græsplæne. De nyttedyr (mariehøns, guldøjer, svirrefluer m.v.) som spiser skadedyrene (bladlus, larver m.v.) lever i højt græs, bede og buske, hvor de kan gemme sig. Så det gælder om at byde nyttedyrene (også fuglene) indenfor, så haven kan komme i en biotopisk balance. Hvis dette ikke er muligt, kan skadedyrene generes med en vandstråle, en kost eller fjernes med håndkraft. Kemisk bekæmpelse er også en mulighed, men dette anbefaler SITAS ikke. Beskyt også planten mod hjorte og gnavere,- og destruer visne blade hvis der har været bladsvampe. 

Træerne i SITAS planteskole er generelt ikke sprøjtet. Vi sprøjter helst ikke, fordi vi synes at det er vigtigt, at træerne ser ud som de vil gøre naturligt,- i samhørighed med insekter. 2 gange om året bliver alle SITAS træer kontrolleret af Plantedirektoratet som gennemgår dem for sygdomme og skadedyr. Træer som er syge fældes og træer som er insektplaget, kommer i karantæne og behandles. Se den seneste rapporter: juni 2023 + september 2022 + juni 2022 + 


 
                                          SITAS ApS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk