SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

 

 


Vandings- & pasningsanvisning:Vanding: I første vækstsæson fra d. 15. april til d. 15. oktober vandes én gang om ugen. I samme periode året efter vandes hver anden uge. Hvis der tredje år efter plantningen kommer tørke, skal der også vandes det år. Vand planteområdet godt op, så det sikres, at vandet siver ned til de dybe rødder, som typisk ligger 50-80 cm nede. Vandingsvolden lappes hvis vandet siver ud. Brug gerne drypslange, vandings-pose eller lign. med det forbehold, at det sikres, at vandet siver dybt nok ned,- test evt. dette ved at grave i jorden lidt udenfor rodklumpen.

Vigtig info: Udover at rødder har brug for vand, så har rødder også brug for ilt. Derfor er det vigtigt, at luftporerne i jorden ikke er vandmættet hele tiden, hvilket betyder at jorden skal tørre ud mellem vandingerne. Derfor er ovenstående anvisning vejledende og skal justeres efter nedbørsmængde. Brug evt. en regnmåler som hjælp til at sikre, at planten hverken får for meget eller for lidt vand.

Gødning: I april og juni andet år efter omplantningen gødes med NPK 22 3 6 tør gødningsgranulat med høj kvælstof procent og lavt klor indhold. Brug ca. en dl. pr. plante – (ved hækplanter dog mindre). Drys gødningskuglerne jævnt ud over hele rodzonen og ram ikke plantens blade eller nåle.  Rhododendron gødes med surbundsgødning,- se mængde og interval på pakken.

Pasning: De første 3 år efter plantningen holdes det nygravede område omkring plantestedet fri for øvrig beplantning, ukrudt, græs m.v. Især græsrødder er aggressive. For at holde området ukrudtsfrit, kan der udlægges løvflis /barkflis (max 10 cm) eller en kokosmåtte. Hvis der udlægges flis, skal der gødes ekstra i forhold til tidligere anvist. Ukrudtsdug, skærver m.v. er også en mulighed, men læg aldrig fliser, brosten eller lign. over plantestedet. Hvis der ved plantningen blev opsat opbindingspæle skal de fjernes, når planten står fast, senest 3 år efter plantning. Det samme er gældende ved wirebardun opbinding. Juster opbindingen løbende, så de sidder stramt, dog uden at skade stammen. Hvis der er opsat vandingspose, skal den fjernes efter 2-3 år. Vandingsposen skal jævnligt rystes og evt. gennemskylles, da huller kan kalke til. For at undgå at stammen beskadiges af musegnav eller lign. er det en god idé, at  tage den af om vinteren.

Beskæring: Planten skal ikke beskæres de første 3 år efter plantningen – det er vigtigt at planten koncentrerer sig om at udvikle rødder og ikke får beskæringssår. Døde kviste er en undtagelse. Efterfølgende beskæres i sensommeren, hvis nødvendigt. En god regel er kun at klippe, ikke save. Hvis du saver kan beskæringssåret blive for voldsomt.

Skadedyr: For at mindske voldsomme angreb af skadedyr er det en god idé ikke at lade det nyplantede træ stå alene på en nyslået græsplæne. De nyttedyr (mariehøns, guldøjer, svirrefluer m.v.) som  spiser skadedyrene (bladlus, larver m.v.) lever i højt græs, bede og buske, hvor de kan gemme sig. Så det gælder om at byde nyttedyrene (også fuglene) indenfor,  så haven kan komme i en biotopisk balance. Hvis dette ikke er muligt, kan skadedyrene generes med en vandstråle, en kost eller fjernes med håndkraft. Kemisk bekæmpelse er også en mulighed, men dette anbefaler SITAS ikke. Beskyt også planten mod hjorte og gnavere.

 
                                          SITAS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk