SITAS TRÆPLANTESKOLE

Beskæring

Som hovedregel skal man kun beskære sine træer/buske hvis det er absolut nødvendigt, f.eks. at de ikke må blive for store eller de har udviklet sig i en uønsket facon.
Det er altid bedst at have en plan med sine buske og træer, så man regelmæssigt beskærer dem ud fra sine ønsker,- derved undgår man at lave alt for kraftige beskæringer, som planterne på sigt kan tage skade af. Store sår kan give grobund for svampe og vira.


Hvis man efter en træbeskæring ønsker, at se på et smukt og harmonisk træ, anbefales det, at man altid er 2 personer til arbejdet. Sammen betragter man træet på afstand, fra forskellige vinkler, og i fællesskab vurderer man hvor meget der skal skæres af. Den ene person klatrer op i træet, mens den anden står på afstand og hjælper med at udpege de grene, som skal beskæres. Hvis man vil være helt sikker, kan man starte med at markere grenene med en gul spray og se på det igen. Husk på, at når først grenen er savet af, kan man ikke fortryde.

   
Hvis et træ er meget tæt og man ønsker en ’let og luftig’ krone, skal det udtyndes Dvs at man ikke kun skærer træet tilbage, men også fjerner grene inde i kronen. Træet kan have en del opretstræbende grene som kan udvikle sig parallelt med mange af de andre grene. Disse lodrette grene skal skæres tilbage til en udadvendt gren, som peger væk fra træet. Lige som en blomsterbuket,- her er det også flottest at blomsterne vender ud over vasen og ikke indad. 

Hvis der er 2 grene på stammen, som er meget tæt på hinanden, skal  den ene skæres helt væk. Hvis der er mange som sidder tæt, skal man ikke skære dem alle af på samme tid,- det skal helst fordeles over en årrække. Det er vigtigt når man beskærer de største grene, at man tager vægten af grenen inden man skærer det endelige snit. Herved undgår man, at der rives bark af stammen.


Efter at kronen er blevet udtyndet, kan man gå i gang med at skære de resterende grene tilbage. Grenen beskæres efter en udadvendt knop. Hvis grenen deler sig i mange mindre, fjerner man den gren, som er mest lodret og som vokser ind i kronen. Hvis der er krydsende grene, som slider på hinanden, fjernes de også.

 

Man kan fjerne visne grene fra træer og buske året rundt. Hvis grene er beskadiget, er det bedst at skære grenen af lige før skaden, så det bliver et rent og enkelt snit. Efter nogle år skæres hele grenen af, når træet har afstødt grenen og grenkraven er dannet.

Det bedste tidspunkt for beskæring (hvis man spørger træet) er august-september hvor træet er i vækst, men hvor det dog ikke længere har den voldsomme saft-transport fra rødder til krone, som det har i forårsmånederne.

Hvis man beskærer om vinteren, især ved hård beskæring, kan træet ikke gøre andet for at overleve, end at ’vække’ de sovende knopper som sidder gemt inde under barken. Dette kan give en masse strittende pinde (vanris) som vil skyde fra større grene og stammer. Dette medvirker til, at der skal beskæres endnu mere de følgende mange år. Så vær skånsom ved vinterbeskæring.

Nyplantede træer og buske bør først beskæres 2-3 år efter omplantning. Alle blade er vigtige, da de opfanger energien fra solen til træet, hvis rødder efter en omplantning, har travlt med at normalisere sig.


 
                                          SITAS ApS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk