SITAS TRÆPLANTESKOLE

Gode vækstforhold

Før plantning er det vigtigt at undersøge røddernes mulighed for udvikling og planlægge eventuelle forbedringer. Plantehullets udformning har stor betydning. Mængden af god muldjord er afgørende for, hvor længe træet lever.

Rødderne ånder og vil som regel udbrede sig vandret under jordoverfalden hvor jorden er iltrig og porøs. Rødderne vokser ikke ind i stabilgrus eller komprimeret lerjord. Det er vigtigt at træet får gode vækstforhold især i etableringsfasen, som er de første 3 år efter omplantningen. Spørg SITAS til råds. 

 

Hvad er god muldjord?

Muldjord er en god blanding af sand, ler og organiske stof såsom humus, der er dannet ved nedbrudte planterester. Jorden skal være porøs og have en god krummestruktur. En god krummestruktur betyder, at jorden sikrer et godt fæste for træernes rødder. Desuden er krummestrukturen medvirkende til at holde på vand og mineraler/næringsstoffer, så jorden er mere stabil over for udtørring og udvaskning af næringsstofferne. Samtidig sikrer krummestrukturen, at jorden forbliver porøs, så der kan trænge luft ned i de øverste jordlag og overskydende vand kan ledes væk. Derved fås de bedste forhold for mikroorganismer og regnorme, der sikrer et godt liv og omsætning i jorden.


 

 
For at teste om jorden har den rette struktur kan man tage en håndfuld og klemme sammen. Jorden skal forblive sammentrykket, men ved nedkast gå i stykker. Desuden skal jorden være mørk og ikke lugte. 

         

 

Forbedring af jorden.

Hvis din jord ikke er muldjord som bekrevet ovenfor, kan du forbedre den. Hvis den er for sandet kan der tilføres noget lerholdigt muld eller noget gartnermuld (50% kompost og 50% spaghnum, se foto....) som SITAS forhandler.
Hvis jorden er for leret kan der tilføres nogle småsten, sand, grus samt gartnermuld. Disse materialer skal blandes med den eksisterende jord og kun udgøre ca. 20 % af den samlede opgravede jordmængde. Hvis jorden er meget hård at grave i, anbefaler vi at en minigraver bruges til at grave et større plantehul. Den eksisterende jord bortkøres og der tilføres harpet muldjord. 

 

                                                                                                                 

 

 

Plantning i 'punkteret' jord.

Hvis jorden er kørt flad af tunge entreprenørmaskiner, bliver den fuldstændig 'punkteret' for ilt. Dette sker allerede ved første overkørsel. I disse tilfælde anbefaler vi, at der graves et plantehul som er 80-100 cm dybt og så bredt som muligt. Bunden af plantehullet brydes. Bedst at grave med en minigraver. Inden plantehullet fyldes op med god muldjord, er det en god ide at tilføre noget vand, for at tjekke om det synker i jorden. Hvis ikke vandet synker skal
træet plantes i et højbed med passende jordforhold.

Det er en god ide at passe på sin havejord, især hvor der efterfølgende skal plantes træer. Entreprenørmaskiner bør køre på jernplader for at beskytte jorden.

 


Plantning i urbane miljøer.

Ved plantning af træer hvor jordoverfladen er dækket af asfalt, fliser m.m. skal der graves et plantehul hvor overfladen + stabilgrus fjernes. Plantehullet skal graves så bredt som muligt men kun 80-100 cm i dybden. Bunden af plantehullet brydes. Inden plantehullet fyldes op med god muldjord, er det en god ide at tilføre noget vand, for at tjekke om det synker i jorden. Hvis ikke det synker, skal der laves yderligere forbedringer, eller der skal findes et andet plantested, spørg SITAS til råds.

Husk at rødder er træets 'livsnerve', så det er vigtigt at vækstforholdene er i orden. Der er en direkte sammenhæng mellem den rodvolumen, som træet får stillet til rådighed, og den alder det kan opnå.

Det er en god ide, at de træer som vælges til disse begrænsede plantehuller
, af natur max bliver 4-6 m høje. Hvis der plantes træer som af natur bliver højere, er det nødvendigt at beskære kronen og reducere bladmassen, hvorved træet tilpasser sin roddiameter.


Forslag til passende plantehul.

For små huller, bedst med langt bed.
Træer plantes i et fælles plantebed.

 

Plantning i 'skelet-jord'.

Ved plantning af træer hvor det ikke er muligt at lave et passende plantehul, kan man opbygge plantebedet således, at det areal som skal dækkes med fliser/chaussesten m.m. kan komprimeres med skeletjord i stedet for stabilgrus. Skeletjord er en blanding af runde sten og muldjord. Stenen opbygger 'skelettet' og muldjorden vaskes ned i hulrummene. Jorden lige omkring rodklumpen skal være alm. muldjord. Opbyg BELU udluftnings- og drænsystem omkring rodklumpen.

 

 


 
                                          SITAS ApS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk